Välkommen till Ölands Ornitologiska Förening

Kitten Ahlin skrev tisdag 23 aug 16, kl 12:00:

Kurs Artportalen

 

Under hösten kommer Lennart Carlsson att hålla kurser i Artportalen och dess funktioner. Lennart är med och sköter supporten för Artportalen, ta chansen att lära er, reda ut frågor och komma med synpunkter. Det kommer att bli tre tillfällen under hösten.

 

Mån 26/9    Introduktion

Mån 17/10  Introduktion

Mån 7/11    Fördjupning    

 

Plats: Friskolan i Färjestaden

Tid: 18:00-ca 20:00

 

Anmälan sker per tillfälle till Andreas Jilkén andreas.jilken@gmail.com.

För eventuella frågor om upplägg etc kontakta Lennart Carlsson 070-5698567.

 


Kitten Ahlin skrev måndag 23 maj 16, kl 6:42:

Dvärgörn  Norra öland 2016-05-22

 

En efterlängtad art förgyllde eftermiddagen för fågelskådare Öland. Fågeln upptäcktes norra udden och observerades under några timmar ner till Källa. Senaste fyndet av dvärgörn Öland var i augusti 1964 vid Kastlösa.

 

 

 

 

 

Foto: Hans Lomosse


Kitten Ahlin skrev tisdag 3 maj 16, kl 7:39:


 "Våren 2016 och under de kommande två vårarna kommer ÖOF i samarbete med Richard Ottvall, Mörbylånga kommun och Länsstyrelsen i Kalmar att genomföra inventeringar i flera av alvarets våtmarkerFokus under inventeringarna är häckande vadare men även måsar, änder, gäss och andra vattenlevande fåglar noteras. Under inventeringen kommer även de respektive våtmarkernas förmåga att hålla vatten under sommaren att bedömas.


Inventeringarna är redan igång och bland annat har sydlig kärrsnäppa hittats häckande med flera par vid Möckelmossen och Amossen.
En sammanställning av årets inventeringar publiceras under kommande vinter."

 

Foto: Kitten Ahlin


Kitten Ahlin skrev tisdag 5 april 16, kl 12:02:

 

Härfåglar Ölandny information

 

För arterna kungsörn, ängshök och härfågel har vi Ölänningar lokalt kommit överens om restriktioner kring informationshanteringen. För kungsörn och ängshök önskar vi totalt larmförbud och att rapporter till Artportalen förses med korrekta häckningskriterier (t.ex. Obs i häcktid, lämplig biotop) att de döljs i vederbörlig ordning. För härfågelns del gäller i grunden samma sak, men en nyhet är att vi undantar Ottenbyområdet. Med andra ord, söder om Karl X:s finns inte längre några restriktioner, utan utlarmning kan ske i vanlig ordning. Orsaken till detta är följande: a) Några egentliga häckningsförsök har aldrig skett i Ottenbyområdet (spelande par har dock noterats). Istället handlar det vanligen om insträckande singelfåglar. b) Ottenbyområdet är extremt välbesökt under vår och sommar och ett eventuellt häckningsförsök av härfågel skulle spontanupptäckas av MÅNGA personer. Ett försök till hemlighållande skulle bara försvåra utformandet och meddelandet av de nödvändiga skyddsåtgärder som skulle bli aktuella. grund av besökstrycket i området tror vi också att en ”publik övervakning” skulle vara ett mer effektivt skydd än ett försök till hemlighållande. c) Att ”öppna upp” för härfågelobsarna i Ottenby tror vi kommer att göra det mer accepterat i skådarleden att absolut tystnad gäller för eventuella häckningsförsök Öland i övrigt.

 

Ölands Ornitologiska Förening
Rrk Öland
Ottenby fågelstation
Club300:s etiska kommitté, Öland


 

 
 
 


Kitten Ahlin skrev fredag 25 mars 16, kl 5:42:

Lördagen den 19 mars klockan 10.00 samlades en skara entusiastiska ÖOF:are för att ställa i ordning plattformen vid Fågelsjön, Södra Möckleby.

 

Tanken var att plana ut toppen kullen, sätta en kant med impregnerade brädor och ett lågt staket för att göra obsplatsen mer användarvänlig.

 

För att slippa dra sig upp med repet skulle en trappa iordningsställas och ett staket skulle sättas upp runt ”dynamitförrådet”.

 

Det var en skara flitiga myror som arbetade och ett bensindrivet elverk underlättade avsevärt.

 

Och, inte minst trevligt, arbetet hejades av grymtande vattenrall, smådopping, mindre hackspett och väsnande grågäss.

 

Klockan 18.00 var allt klart och vi kunde nöjda packa ihop grejorna.

 

Ett stort tack måste riktas till trävarufirman Bröderna Olsson i Färjestaden som sponsrade med kvalitetsvirke.

 

De som jobbade var:

 

Göran Andersson

Eva Blanch

Nils-Åke Brennman

Bosse Carlsson

Klaes-Göran Gidlöv

Douglas Gustavsson

Ronnie Nederfeldt

Peter Norell

Olof Persson (arbetsledare)

 

För den som inte tidigare varit vid Fågelsjön kommer en kort vägbeskrivning:

 

Kommer man från norr till Södra Möckleby, tag till höger vid 40-skyltarna (Strömgatan). Efter 500 m kommer en liten väg till vänster ”Bergsstigen Parkering”. Kör in denna och parkera den ganska stora parkeringen. knapp hundra meter söderut till skylt som visar vägen till Fågelsjön.

 

Kommer man från söder svänger man vänster vid 70-skyltarna, resten enligt ovan.

 

 

 

 

 

 

Foto: Eva Blanch


Senaste nyheter:


Logga in här för att lägga upp bilder
>> Till bildarkiven
 

 

Anmäl dig till nyhetsbrev

 

ÖOF på Facebook

 

 

 

ÖOF på Twitter

 


ÖOF, c/o Klas Göran Gidlöv, Albrunna 113, 38663 Degerhamn Administrera © 2009 johdah.se