Obsplats Stora Rör

 
Ejdersträck i Kalmarsund som passerar utanför yttre hamnen i Stora Rör,
den bästa platsen att studera sträcket. Foto: Staffan Rodebrand
 

De första besökarna vid invigningen. Foto: Lisa Rodebrand.
 

Uppdateringar

 

Vill du hjälpa till? Vi söker fortfarande sponsorer för att räkenskaperna att ihop, samt för att lägga lite pengar i en fond för framtida underhåll. Gör som flera andra privatpersoner. Bidrag med en tusenlapp (se nedan under "Sponsorer") och kom med vår andra sponsorstavla som ska beställas i mitten av januari 2015

Såhär fin blev den första sponsortavlan. Passa att ta chansen att komma med  nästa.

 

141215. Vi tackar årets sista (?) sponsorer Pav Johnsson, Kalmar, och Elsy-Britt Schildt, Össby
141209. Ny sponsor är Daniel Peterssons minnesfond via ÖOF
140912. Nya sponsorer. Tack till Leif Dahlgren, Alby liksom till Liselotte Wetterstrand-Waldenström och Anders Waldenström, Sandby!
140911. Vi kan tacksamt lägga till två nya sponsorer: Beijer byggvaruhus i Borgholm och Brita och Ragnar Gustafsson, Alvarsdal.
140909. Arbetet fortskrider och sista takpappen liksom hängrännor och stuprör är plats.  Nästa projekt är att till de väggfasta bänkarna under tak liksom ett par rastplatsmöbler (bänkar+bord) intill.
140902. Fortsatt arbete med obsplatsenallt blev inte helt färdigt till invigningen. Dels för att det inte hanns med, men även för att vi fortfarande saknar pengar till allt. Vi forsätter att leta sponsorer (det kommer att sättas upp en sponsortavla till) och hoppas efterhand alla detaljer färdigabåde själva byggnaden och ”tillbehör” som bord och bänkar m.m. Vill du hjälpa till läs nedan under ”Sponsorer”.
 
140830. Invigning av Obsplats Stora Rör med 100-150 personer närvarande, och många fler som besökte senare under dagen.

Från invigningen. Projektledaren Staffan  träpallen och arbetslaget tackas av. Foto: Pav Johnsson
 
140807. De senaste dagarna har det tillkommit flera nya sponsorer, också de sista som kommer med sponsorstavlan eftersom denna nu går till tryck. Tack till Ölands Plantskola, Färjestaden, Greby Bed & Breakfast, konstnär Göran Petersson i Glömminge, samt till grannarna Mormors Stenugnsbageri och Kaffestuga,  samt Pensionat Strandhagen.
 
140724. Senaste veckan har tre nya sponsorer tillkommit: Ann-Marie och Göran Persson, Ölands SkogsbyChristian Cederroth, Segerstads fyr, samt ABCD-gänget, Västerås. Tack alla!
140717. Vi har tacksamt lagt till två nya listan över våra medhjälpare och sponsorer:
Gunnar och Lena Steinholtz, Örsundsbro, samt Hagbloms Färghandel, Färjestaden.
140713. Vi tackar två nya sponsorer: Andreas Longard, Västra Frölunda och Charlotte Eriksson, Stockholm.
140706. Plattläggningen vid obsskjulet är nu helt klar och nästa steg blir själva byggnaden som ska upp i början av augusti.

140704. Vi tackar två nya sponsorer: ICA Nära Rälla och Borgholms kommun.

140618. Idag kan vi räkna in de första privatpersonerna bland sponsorerna: Hans o Anci Lomosse, Glömminge!

 

140615. Hälften av den ca 70 kvm stora plattläggningen där obsskjulet ska stå har utförts idag.

 

140614. Vi har fått fem nya sponsorerSparbanksstiftelsen ÖlandTyréns ABStora Rör Hamnkafé & RestaurangJosef Anderson Eftr AB och Edith & Julia, bed and breakfast i Rälla

 

140603. Vi har fått två nya sponsorer. Ölands Juridiska Byrå och Club300.

 

140526. Material för markläggningen har anlänt (cementplattor) och kommer monteras efter helgerna. Ny sponsor är Hansa Bygg AB.

 

140509. Officiell byggstart. Nya sponsorer är Swarowski Optik Norden AB och Bröderna Olssons Woody bygghandel i Färjestaden.

 

140505. Det närmar sig byggstart! Ny sponsor är: Janssons Bygg AB

 

140411. Arbetet med kostnadstäckningen har inletts. Ansökningar om medel har skickats och vi har fått vår första externa sponsorer: Anders Friberg Konsult AB. och Naturbokhandeln

 

140327. Byggnadslov har beviljats av Samhällsbyggnadsnämnden i Borgholm.

140322. Arbetsgruppen har röjt och städat upp vid obsplatsen.

 

140224

Nu finns ritningar den planerade obsplatsen. De är presenterade av Lars G Petersson, Atrio Arkitekter AB.

Se dem i PDF-format här --> Byggnaden och Situationsplan

 

här är det tänkt att det kommer att se ut  plats. 

Bilden är framtagen av ATRIO arkitekter/Hanna Philipsson .

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bakgrund

Den gamla observationsplatsen, inklusive vindskydd, nere vid stranden i Stora Rör har en historia. Här räknade ornitologeranställda av Ottenby fågelstation, under många år de sträckfåglar som passerade genom Kalmarsund. De regelbundna räkningarna upphörde och med tiden försvann även vindskyddet. Besökande fågelskådare som i dag bevakar sträcket står nu längre in gräsmattan utan något skydd att ta till, och har sämre möjlighet att följa fågelsträcken. Nu planeras det för att ställa i ordning marken och bygga ett nytt ändamålsenligt vindskydd.

 

Motiv

Där Kalmarsund är som smalast är möjligheterna de allra bästa att studera de många tusentals sjöfåglar som vår och höst passerar mellan övervintringsområden och nordligare häckplatser. Detta är ett skådespel av högsta internationella intresse och som allra bäst studeras fågelsträcket i medljus från stranden vid Stora Rör. En iordningsställd observationsplats, med vindskydd, tak att komma under vid nederbörd och en utförlig information om fågelsträcket kommer att ytterligare förstärka platsens värde, och ge möjlighet för såväl fågelskådare, allmänhet, skolklasser m fl att upptäcka och ta del av det magnifika fågelsträcket.
 

 

Tidsplan


131001-140228
Idé, skisser, lokal förankring, översiktlig planering, första kontakter och bildande av arbetsgrupp
 
140228-140331
Ritningar, materialval, presentation internet, inledande kontakter med leverantörer
 
140331-140430
Officiell start av projektet, ansökan om bygglov, detaljer redovisade internet
 
140430-140531
Finansiering, sponsring, medarbetare, bidragsgivare, underlag för informationsdelen
 
140531-140829
Byggnation, framtagande av informations texter
 
140830 
Invigning
 

Handläggning

En löst sammanhållen arbetsgrupp arbetar med projektet med Staffan Rodebrand, Stora Rör, som sammankallande. Bakom projektet står i huvudsak Stora Rörs Båtsällskap (SRBS) och Ölands Ornitologiska Förening (ÖOF). Båtklubben som arrenderar marken av Borgholms kommun är juridiskt ansvarig och sökande av bygglov. ÖOF står via arbetsgruppen för en finansiell plan, det praktiska arbetet, framtagande av informationsmaterial, mm.
 
 
 
Arbetsgruppen
Bertil Breife, Alby, Anders Friberg, Kalmar, Ragnar Gustafsson, Alvarsdal,
Björn Klevemark, Södra SandbyHans Lomosse, Glömminge,
Kalle Löfberg, Torslunda, Rolle Nanberg, Brostorp,
Göran Persson, Ölands Skogsby, Urban Persson, Stora Rör,
Lars Petersson, Kalmar, Staffan Rodebrand, Stora Rör
 
 

Lokal förankring

Det pågår flera olika restaureringsprojekt i området både vad det gäller byggnader, hamn, båtplatser, badplats mm, och här passar även iordningsställande av obsplatsen in. Under året är även Stora Rör utsedd till årets Ölandsby
För mer information om verksamheter i hamnområdet se:  www.stora-ror.se/portal/, www.storarorhamnkafe.se/ och www.mormors-bageri.se/.
 

Bygglov

Skisser och förslag till hur en observationsplats innefattande vindskydd, sittplatser, tak över huvudet, ytor för information med mera har arbetats fram av arbetsgruppen. Därefter har förslagen materialiserats av Lars Petersson, Kalmar, i form av ritningar att byggnaden anpassas till miljön och blir byggnadsmässigt riktig. Obsplatsen planeras att bli samma plats där det tidigare funnits ett vindskydd, strax väster om den befintliga servicebyggnaden.
 

Information

Den östra hela (bakre) väggen vindskyddet kommer att insidan vara avsedd för information. Ytan för detta är ungefär 4,8 m längden och 1,25 m höjden (från 0,75 upp till 2 m). Här ska finnas inplastade informationstavlor som framförallt berör fågelsträcket i Kalmarsund (vilka fåglar, tidpunkt året, sträcksummor mm), men även en del om Stora Rörs hamn och uppgift om sponsorer och medarbetare.
 

Ekonomi

Arbetsgruppen upprättar en plan för finansieringen av projektet, där ÖOF ställer upp med en grundplåt förutsatt att projektet kan genomföras. I första hand kommer finansiärer (sponsorer/bidragsgivare) att sökas bland myndigheter, institutioner, byggföretag, och om det behövs även via andra företag och enskilda som vill bidra. Projektet kommer att genomföras efter det att finansieringsplanen godkänts av SRBS och ÖOF.
Utöver ideella insatser är projektet kostnadsberäknat till 85.500 kr.
 

Sponsorer

Vi tar tacksamt emot alla bidrag till projektet. Bidrag kan gälla pengar till omkostnaderna, eller bidrag med material eller arbete.  Alla sponsorer som bidrar med ett värde av minst 1.000 kr kommer att nämnas på våra webbsidor under projektets gång, och även att finnas med på en lista över våra sponsorer och medhjälpare som kommer att finnas på vår informationsvägg. Dessutom kommer huvudsponsorer (bidrag på minst 5 % av budget = 4.275 kr) att få ytterligare plats för loggor m.m.
 

Vill du hjälpa till?

All hjälp mottas tacksamt! Vi tar gärna emot synpunkter och idéer liksom praktisk hjälp både när det gäller uppförande av vindskydd liksom framtagande av bilder och text till informationstavlorna.  Bilder kan du skicka som lågupplösta jpeg, så tar vi kontakt med dig senare ifall dina bilder passar in och vi behöver bilder i större format.
Är du intresserad av att sponsra eller ge ett bidrag kan du kontakta arbetsgruppen eller girera ditt bidrag direkt till ÖOF, pg 48 22 71-4. Märk i fall gåvan med ”Stora Rör”.

Senaste nyheter:


Logga in här för att lägga upp bilder
>> Till bildarkiven
 

 

Anmäl dig till nyhetsbrev

 

ÖOF på Facebook

 

 

 

ÖOF på Twitter

 


ÖOF, c/o Klas Göran Gidlöv, Albrunna 113, 38663 Degerhamn Administrera © 2009 johdah.se